Servis a prodej profesionálního nářadí
Přejít na: Obsah | Pravý blok | Konec stránky

Akemi

 DOPORUČENÁ ÚDRŽBA LEŠTĚNÉHO PŘÍRODNÍHO A UMĚLÉHO KAMENE

Druhy kamene - produkty Akemi 

Přírodní kámen

U přírodních kamenů je třeba rozlišovat měkké a tvrdé. Ke tvrdým patří např. žula (granit), opuka, kvarcit a porfyr. Mezi měkké se řadí pískovce, vápence jako je mramor (Thassos, Carrara, Estremoz, Palisandro, atd.), jura-mramor, Solnhofener, Travertin, Botticio a Trani.

Umělý kámen

Umělý kámen se skládá z kousků přírodního kamene, které jsou spojeny umělou pryskyřicí nebo cementem. Umělý kámen s pojivem cementovým se nazývá také Teraco (Teraso). Umělý kámen s pojivem umělopryskyřičným se nazývá například aglomerovaný mramor, aglomerovaná žula, kompozitní kámen či engineered stone.

Odolnost vůči kyselinám

Některé přírodní kameny se skládají převážně z karbonátu sodného. Nazývají se vápence. Vápenec, například mramor je velice náchylný vůči kyselinám! Taktéž velmi náchylné vůči kyselinám je již zmíněné Teraco.

Čištění kamene

Chemické prostředky na čištění kamene můžeme rozdělit do dvou kategorií a to na produkty na bázi kyselin nebo na bázi zásad.
Další dělení je možné dle určení jednotlivých čističů (odstraňovač rzi, vosku, oleje, mechu atd.).
Prostředky na bázi zásad můžeme používat na všechny druhy kamene.
Prostředky na bázi kyselin doporučujeme jen na kameny, které jsou vůči kyselinám odolné např. žula. Ve vyjímečných případech se dají použít i na méně odolné druhy kamene, ale pouze v případech, kdy se nejedná o leštěný povrch a při následném důkladném oplachování do vody přidáme sodu, abychom tak neutralizovali zbytky kyselin. Tento postup ostatně můžeme použít ve všech případech kdy pracujeme s čističi na bázi kyselin. Rozhodně vždy doporučujeme vybraný produkt dle návodu vyzkoušet na menší ploše, která není náhledová než přistoupíme k čištění celé plochy.

Impregnace kamene

V laické veřejnosti často slýchaný názor, že kámen není savý je mylný. Všechny neošetřené přírodní kameny jsou nasákavé. Velmi ovšem záleží na druhu kamene. Např. žula je v zásadě méně nasákavá než pískovec. Proto doporučujeme nové a neošetřené či vyčištěné přírodní kameny ošetřit impregnací. K dispozici je hned několik druhů. Ošetřený povrch kamene odpuzuje vodu a tím i nečistoty a kámen tak zůstává podstatně déle čistý.
Impregnace kámen "neuzavře" což znamená, že může nadále "dýchat" (vodní páry můžou i nadále procházet). Naimpregnovaný povrch kamene se v případě potřeby lépe čistí (např. odstranění graffiti).
Impregnaci si vybíráme podle druhu kamene, který chceme ošetřit, umístění kamene (venku či uvnitř) a podle účelu kamene (kuchyňská deska, fasáda atd.). Existují také impregnace, které jsou nezávadné ve styku s potravinami nebo navíc dokáží zvýraznit barevný odstín kamene (tzv. mokrý efekt). Opět doporučujeme nejdříve vyzkoušet na menší ploše, která není náhledová, jelikož se v závislosti na impregnaci a druhu kamene může měnit síla prohloubení odstínu kamene což nemusí být vždy žádoucí.

 

 Tmely, lepidla, zpevňovače kamene - kompetence špičková kvalita od AKEMI


Produkty vyvinuté na bázi polyesteru a epoxidových pryskyřic, již celá desetiletí používají odborníci k lepení, plnění, špachtlování a opravování všech myslitelných přírodních a umělých kamenů. Akemi lepidla a špachtlovací hmoty jsou světoznámé pro jejich extrémní pevnost, snadné zpracování a vysokou kvalitu. Různé konzistence umožňují použití v horizontální i vertikální poloze. Široká paleta barev usnadňuje aplikaci na nejrůznějších druzích kamene. Lepení a tmelení s tmely, které napodobují strukturu kamene umožňují i tmelení větších ploch, aniž by opravované místo bylo opticky rozpoznatelné od přírodního kamene. S krystalicky čirými a nežloutnoucími lepidly je možné lepit přírodní kameny jako Thassos, Onyx, Carrara, Palisandro nebo Estremoz. O kvalitách produktů Akemi vypovídá i jejich používání po celém světě v těch nejnáročnějších podmínkách. Nejvýznamější reference naleznete zde.Lepidla na kámen dělíme na dvě hlavní skupiny. Lepidla na bázi polyesterové a epoxidové pryskyřice.

Polyesterová lepidla jsou cenově dostupnější. Tmel a tvrdidlo se míchá v poměrech 100:1 až 100:4. Dají se tónovat s Akemi polyesterovými pastami. Mají kratší dobu zpracovatelnosti a rychlejší vytvrzení. Vytvrzení při teplotách nad 0°C. Smrštění při vytvrzrní se pohybuje mezi 2 - 7%. Po vytvrzení jsou leštitelné. Většina při působení slunečního záření lehce zežloutne. Lepí se s nimy pouze suchý kámen a jsou pouze podmíněně odolné vůči mrazu a vodě a slabě odolné vůči alkáliím. Jsou určeny převážně pro plnění a špachtlování přírodních a umělých kamenů a na lepení ve vnitřním prostředí také s jinými materiály (dle druhu např. s dřevem, umělou hmotou, kovem, sklem, keramikou atd.)

Epoxidová lepidla se míchají v poměrech složek A:B od 1:1 až 4:1. Dají se tónovat s Akepox barevnými pastami. Nedají se ředit. Mají delší dobu zpracovatelnosti a delší dobu vytvrzení. Vytvrzení při teplotách nad 10°C. Smrštění při vytvrzení je velmi malé a to od 0,1 - 0,5 %. Po vytvrzení jsou leštitelná. Zežloutnutí způsobené slunečním zářením je velice slabé až neznatelné. Můžeme s nimy lepit přirozeně vlhké kameny a jsou odolné vůči mrazu, vodě a alkáliím. Některé druhy jsou označované jako konstrukční lepidla. Jsou určeny pro zpevnění a lepení přírodních i umělých kamenů také s jinými materiály (dle druhu např. s dřevem, umělou hmotou, kovem, sklem, keramikou atd.) ve vnitřním i vnějším prostředí.